Cenik mojih storitev

Cenik izobraževalnih programov

Začetni program učenja kitare:

 

mesečna šolnina za individualne ure kitare je 80€

skupinski program učenja kitare s petjem (krajši program) je 100€ (trajanje 6 srečanj po 2 uri)

skupinski program učenja kitare s petjem (daljši program) je 150€ (trajanje 10 srečanj po 2 uri)

možnost izposoje kitare v mesečnem individualnem programu je 5€ na mesec

možnost izposoje kitare za 2 meseca (krajši program)  je 10€ (kitaro imate ves čas trajanja programa doma)

možnost izposoje kitare za 4 mesece (daljši program) je 20€  (kitaro imate ves čas trajanja programa doma)
 

Nadaljevalni program učenja kitare:

 

mesečna šolnina za individualne ure kitare je 80€

skupinski program učenja kitare s petjem (daljši program) je 180€ (trajanje 12 srečanj po 2 uri)

možnost izposoje kitare v mesečnem individualnem programu je 5€ na mesec

možnost izposoje kitare za 2 meseca (krajši program) je 10€ (kitaro imate ves čas trajanja programa doma)

možnost izposoje kitare za 4 mesece (daljši program) je 20€ (kitaro imate ves čas trajanja programa doma)

 

Poletna šola kitare

skupinski program učenja kitare s petjem pesmi je 100€ (trajanje 6 dni po 2 uri učenja). Cena poleg z vsakim od vpisanih skupinsko in individualno zajema tudi skripto, mapo, beležko, pisalo in pesmi.

Cene vsebujejo vse dajatve in vse stroške, ki jih ima vaš otrok ali odrasla oseba z udeležbo v programu.

V vseh programih se učenci in učenke učijo tudi osnov petja pesmi in osnove glasbene teorije, v obsegu, ki je potreben za razumevanje programa, ki se ga učijo.

Cenik avtorskih, piano bar in povezovalnih nastopov

Samostojni avtorski koncerti

 

cena samostojnega Avtorskega koncerta "Pesmi na krilih srca" je 100€

cena samostojnega koncerta "Slovenska ljudska pesem malo drugače" je 100€

cena piano bar nastopa (evergreeni, pop, jazz, latino, dalmatinske, italijanske canzone) je 150€


 

Na koncertih je možen tudi nakup CDjev moje avtorske glasbe in ljudske glasbe za ceno 5€ za CD. Na CD boste lahko uživali v ritmih bossa nove, rumbe, sambe, nekaj je šansonov in nekaj prijetnih balad.

 

Povezovalni glasbeni nastopi

Cena glasbenih nastopov, kjer izvedem do 5 pesmi (avtorske, ljudske ali tuje) v sklopu neke prireditve je 50€

 

Po 1.odstavku 94 člena ZDDV-1, sem oproščen plačila DDV.